قالب شماره 5 بلاگ 88
بازدید : | نوشته شده در تاريخ ۱۱ دى ۱۳۴۸ توسط مدير سايت | نظرات (0)
مي بافم برايت..

شالي از جنس دل..


:: ادامه مطلب...
بازدید : | نوشته شده در تاريخ ۱۱ دى ۱۳۴۸ توسط مدير سايت | نظرات (0)

دستِ من گير كه اين دست همان است كه من
بارها از غمِ هجرانِ تو بر سر زده ام...

ركن الدين قمي


:: ادامه مطلب...
بازدید : | نوشته شده در تاريخ ۱۱ دى ۱۳۴۸ توسط مدير سايت | نظرات (0)
ناگزير از سفرم بي سر و سامان چون باد
 به گرفتار رهايي نتوان گفت آزادفاضل نظري

:: ادامه مطلب...
بازدید : | نوشته شده در تاريخ ۱۱ دى ۱۳۴۸ توسط مدير سايت | نظرات (0)

هيچ چيز قابل برگشتن نيست
كه زمان مي گذرد
و زمان واژۀ محدوديت است
همچنان مي گذرد....

*
واگر عشق به ويرانه نشست
شيشۀ عمر وفايي بشكست
*
و اگر لحظۀ باران نرسيد
فكر آسودگي جان نرسيد
يا كه خنديدي به اشكي كه چكيد
*
هيچ چيز قابل برگشتن نيست

كه زمان ميگذرد
...

فريبا شش بلوكي


:: ادامه مطلب...
بازدید : | نوشته شده در تاريخ ۱۱ دى ۱۳۴۸ توسط مدير سايت | نظرات (0)

اگر ماه بودي، تو را از لب بركه‌ها
اگر آه بودي، تو را از دل سينه‌ها
اگر راه بودي، تو را از كف خيل وامانده‌ها
تو اما نه ماهي، نه آهي، نه راهي!
فقط گاه گاهي، فقط گاه گاه...


مژگان عباسلو

(از لب بركه ها)


:: ادامه مطلب...


۱ |